PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO

Dn 7, 9-10.13-14, Ps 97, 1-2.5-6.9, 2 Pt 1, 16-19, Mt 17, 1-9.

            Razmišljat ćemo danas o tri tvari; 1. Što je to Preobraženje Gospodinovo, 2. Što Preobraženje znači za nas, 3. Praktična primjena Preobraženja.

  1. Što je Preobraženje Gospodinovo? To je slavni događaj koji se zbio na gori kada je Isus Krist razgovarao sa Mojsijom i Ilijom, a svjedoci su bili apostoli Petar, Ivan i Jakov. Preobraženje Gospodinovo se dogodilo neposredno prije Pashe i Kristove muke i smrti. U tom razgovoru sa prorocima Isusovo lice postalo je sjajno kao i njegova odjeća. Zašto baš je razgovarao s Mojsijom? Mojsije je izveo Izraelce iz Egipatskog ropstva, objavio Izraelcima Deset Božjih zapovijedi, molio Boga za oproštenje grijeha što ga je činio Izraelski narod i isprosio manu s neba kao svagdanju hranu za putovanje pustinjom do Obećane zemlje. Sve te Mojsijeve osobine su bila samo sjena Krista Gospodina. Mojsijevo poslanje dovršava se upravo u Isusu Kristu. Gospodin Isus je tako izveo one koji u Njega vjeruju iz ropstva grijeha i smrti u slobodu djece Božje, objavio Crkvi – novom Izraelu blaženstva koja su nadopuna i kruna Božjim zapovijedima, isprosio milosrđe svojega Oca za sve nas po svojoj muci, smrću i uskrsnuću i naposljetku ostavio nam sama sebe za svagdanju hranu u Presvetoj Euharistiji. Zašto pak je Gospodin Isus baš razgovarao s Ilijom? Ilija je prorok Istine, napuštenosti i prorok vatre. Ilija je poradi Istine i vjere u jedinoga pravoga Boga puno propatio. Ilija je osjetio i napuštenost od svojega naroda i vlasti te je morao pobjeći, ali Ilija je i pobio sve Balove svećenike i naposljetku bio vatrenom kočijom uzdignut na nebo. Gospodin naš Isus Krist pak je rekao da je „Put, Istina i Život“. Isus nije govorio da on pozna neku istinu, nego da je On sam Istina i poradi toga je mnogo pretrpio. Gospodin Isus je bio napušten od svih te je tako osjetio ali i dao smisao ljudskoj samoći i patnji. Po samoći i patnji smo bliže Bogu. I naposljetku Gospodin Isus je uništio moć đavla i demona kada je na nebo uzašao, a nama je poslao Vatru Neugasivu, Svetoga Duha koji i nas uzdiže na nebo, dajući nam snagu vjere, nade i ljubavi. Dakle, Preobraženje Gospodinovo je imalo smisao da utvrdi vjeru apostola u pogledu muke. Uzlazak na visoku goru pripravlja uzlazak na Kalvariju te Kristu svojem preobraženju očituje ono što i Njegovo Presveto Tijelo sadrži i zrači u sakramentima: nadu slave.
  2. Što Preobraženje Gospodinovo znači za nas?

            Odgovor na to pitanje daje nam KKC u broju 556. Preobraženje nam pruža predokus slavnoga Kristova dolaska „kada će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svome slavnome (Fil 3,21).“ Ali nas podsjeća i na to da „nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje (Dj 14,22).“ Sveti Augustin nam govori: „Petar to još nije shvaćao kada je na brdu želio živjeti s Kristom. Tu sreću ti je, Petre, Krist osigurao poslije smrti. A sada ti kaže: Siđi da se trudiš na zemlji, da služiš na zemlji, da budeš prezren i razapet na zemlji. Sišao je Život da bude ubijen; sišao je Kruh da ogladni; sišao je Put da se od puta umori; sišao je Izvor da ožedni; a ti odbijaš da trpiš?“

  1. Praktična primjena Preobraženja. Preobraženje Gospodinovo nam govori da nikada ne smijemo gubiti nadu tj. da nam uvijek pred očima mora biti slava Božja kojom će nas Gospodin nagraditi u vječnosti. Preobraženje nam govori da ne smijemo biti ljudi kukavice, ljudi jauka i plača, ljudi koji stalno se tuže na posao, mirovinu, vrijeme, zdravlje, obitelj, bračnoga druga, prijatelje i da živimo kao da nade nemamo. Gledajmo u Isusa Krista te budimo poput Njega, ljudi milosrdi i blagi, koji zaboravljaju i praštaju pogreške drugih, ljudi rada i truda, ljudi poniznosti i šutnje, a opet ljudi koji ovaj svijet preobražavaju aktivnim življenjem kršćanstva. U tome neka nam pomogne i zagovor BDM i sv. Josipa. Tako neka bude, amen.

SVI ČLANCI