LJUBAV BOŽJA

Izl 22, 20-26, Ps 18, 2-4.47.51ab, 1Sol 1, 5c-10, Mt 22, 34-40.

            Poznavatelj zakona, jedan od farizeja, koji je vjerojatno bio najpametniji među njima, kuša Gospodina Isusa teološkim pitanjem. Prije toga, Gospodin naš, ušutkao je saduceje govorom o uskrsnuću kada su ga pitali čija li će u kraljevstvu Božjemu biti žena koja je imala sedam muževa. Sada ga kušaju farizeji. Ta riječ „iskušavati“ koristi se kada đavao napastuje Gospodina našega. U pustinji je Gospodin bio kušan direktno od đavla, a nadalje ga đavao kuša po raznim ljudima; i po apostolima, rodbini, sunarodnjacima i predstavnika religijskih vlasti. „Učitelju, koja je najveća zapovijed u Zakonu?“ Nemoguće je da odgovor na to pitanje ne zna farizej, zakonoznanac. I Gospodin dobro znade da je to trik pitanje. Svih deset Božjih zapovijedi su jednako važni, a na prva tri mjesta su stavljene zapovijedi koje govore o čašćenju Boga, dakle, najvažnija zapovijed bi bila ona o obdržavnju subote. Gospodin naš Isus Krist, pak odgovora suštinom, citirajući ne zapovijed, nego mogli bi reći židovsku ispovijest vjere koja je zapisana u Ponovljenom zakonu: „ Čuj Izraele! Gospodin je Bog naš, Gospodin je jedan! Zato ljubi Gospodina Boga svojega, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom (Pnz 6, 4-5).“ I potom Gospodin govori i drugu stvar, koja je ovoj slična: „Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!“ Gospodin Isus, svojim apostolima će kasnije reći: „Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio.“  Tako ljubav postaje zapovijed Božja. Razmišljat ćemo danas kako je Gospodin naš Isus Krist živio, a tako nama ostavio primjer ljubavi.

            Gospodin naš Isus Krist, kada je oprao noge učenicima na posljednjoj večeri, dao im je novu zapovijed: „Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio…Ako imate ljubavi jedni prema drugima, po tom će svi prepoznati da ste moji učenici (Iv 13,34-35).“ Gospodin naš je prije svega iskazao ljubav prema nama tako što je postao čovjekom. Mogao je, naime, ostati na nebesima i spasiti nas nekim drugim načinom, ali ne. On želi postati čovjekom, upravo iz ljubavi, da nam pokaže koliko nas ljubi. To možemo usporediti kada se odrastao čovjek iz ljubavi prema djetetu igra  s djetetom dječje igre.
Nadalje, Gospodin je pokazao i ljubav prema čovjeku kada mu je navijestio radosnu nadu, spasenje. Ljubav nam je Gospodin iskazao i iskazuje kada ozdravlja i čini čudesa u prirodi. Ljubav nam je Gospodin iskazao kada je za nas umro i uskrsnuo. Ljubav nam je iskazao kada nam je poslao Duha Svetoga. I upravo po Duhu Svetome i mi možemo ostvariti ljubav Božju i ljubiti kao što Bog ljubi.

            Sveti Ivan Zlatousti, tumačeći ovaj dio, govori: „Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu dvije su zapovijedi koje se drže jedna druge; ako netko posjeduje jednu od njih, a drugu ne, taj, makar mislio da ima, nema ljubavi.“ I sada dolazimo do pitanja, a što je to ljubav, tj. tko je ljubav? Kako ljubiti Boga, a kako čovjeka? Sveti Ivan apostol i evanđelista nam govori: „Bog je ljubav!“ A Sveti Pavao nam opisuje kakva je ljubav: „Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ljubav ne zavidi, ne razmeće se, ne oholi se…“ Crkva nas uči da je ljubav bogoslovna krepost, dakle, dar Božji, poput vjere i nade. Po ljubavi mi ljubimo Boga iznad svega radi Njega samoga, a svoga bližnjega kao sami sebe iz ljubavi prema Bogu (KKC 1822). Ljubav je plod Duha Svetoga, a u ljubavi ostajemo ako držimo Kristove zapovijedi.

 Gospodin Isus Krist je umro za nas iz ljubavi, a nama govori da i mi moramo ljubiti one koji nam čine zlo, naše neprijatelje. To je onda prava ljubav Božja. Plod ljubavi pak je radost, mir i milosrđe, ljubav zahtjeva velikodušnost i bratsku opomenu, ljubav je dobrohtnost, uzajamnost, prijateljstvo i zajedništvo. Kaže sv. Augustin: „Ljubav je ispunjenje svih naših djela. Tu je naš cilj: radi njega trčimo; prema tom cilju trčimo; kad k njemu budemo stigli, u njemu ćemo naći svoj počinak.“

I na kraju, ocjeni sam sebe, koliko ljubiš. Kriteriji su jasni. Prvi kriterij je koliko i kako moliš, razgovaraš s Bogom Ocjeni se ocjenom: prolaz ili pad. Potom, koliko često slaviš Boga na svetoj Misi? Ocjena, prolaz ili pad. Koliko i kako se ispovijedaš? Ocjena prolaz ili pad. Opraštam li neprijateljima svojim i mogu li voljeti onoga koji mi je nanio zlo i nepravdu? Ocjena: prolaz ili pad. Iskazujem li ljubav bračnome drugu, djeci roditeljima? Ocjena: prolaz ili pad. I ako na sve kriterije imaš prolaznu ocjenu, onda zaista imaš ispravnu ljubav Božju u sebi, ali ne zanemari ju i dalje usavršavati pomoću Duha Svetoga. Ako li imaš negativne ocjene, blago tebi da si svjestan svoje nesavršenosti. Blago tebi ako znaš i želiš ispraviti svoje grijehe. Onda ih nastoji ispraviti, a u tome se uteci zagovoru BDM i sv. Josipu. Tako neka bude, amen.

SVI ČLANCI