IZBOR DVANESTROICE APOSTOLA

Iz 8, 23b–9,3, Ps 27, 1.4.13-14, 1Kor 1, 10-13.17, Mt 4, 12-23.

Draga braćo i sestre!

            Danas smo slušali kako je naš Gospodin Isus Krist odabrao dvanestoricu muževa koje je prozvao apostolima. Riječ apostol dolazi od grčke riječi „apostolos“ što znači poslanik. Poslanica svetoga Pavla Efežanima govori da je Crkva sagrađena na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Isus Krist. Nakon krštenja Gospodinova, to je bio prvi korak Isusov – da je odabrao sebi apostole (Usp. Benedikt XVI., Apostoli i prvi Kristovi učenici, Split, 2011.). Dao im je udjela u svojoj vlasti i poslao ih propovijedati kraljevstvo Božje i liječiti bolesne. Tu valja istaknuti da je apostole sam Isus Krist odabrao, a onda su oni dali svoj potvrdni odgovor na Njegov poziv. Imena svetih apostola jesu: Šimun kojega je Isus prozvao Petrom što znači „stijena“, potom Andrija, brat Petrov, Jakov i Ivan,  Filip i Bartolomej; Toma i Matej, carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kanaanac i Juda Iskariotski, koji ga izdade. Nakon što se Juda objesio, apostoli su na njegovo mjesto odabrali Matiju. Danas ćemo promišljati o pozivu dvanestorice muževa u apostole.

Apostoli su obični ljudi. Petar, Andrija, Ivan i Jakov su ribari. Matej je carinik. Svi, dakle, imaju neko svoje zanimanje. Bog ih odabire u njihovoj svakodnevnici, u njihovom poslu. Gospodin im kasnije govori da će oni biti „ribari ljudi“. Njih Gospodin šalje i k Izraelcima ali i k poganima. Kada su primili Duha Svetoga, nakon Kristova uzašašća, oni su svoju misiju pošli ispunjavati. Do toga časa bili su u zajedništvu s Gospodinom Isusom. Bili su svjedoci Njegovih čudesa i slušaoci Njegovih propovijedi. Tek nakon „formacije“ bili su spremni da izvrše zadatak. I mi smo svi obični ljudi. Da smo obični to ne svjedoče samo naša zanimanja, nego naša spremnost na poslušnost Božje riječi. Mi naime, slušamo Božju riječ ovdje na svetoj Misi. I svakoga od nas Bog je pozvao ovdje. No, nismo svi apostoli. Nasljednici svetih apostola su samo biskupi i svećenici. Svaki svećenik je odabran iz svojega naroda, mjesta i obitelji. I kakav nam je narod takvi su nam svećenici. Kakve su nam obitelji, takvi su nam svećenici. Jer svećenik je produkt naroda i obitelji. A obični vjernici su Kristovi učenici. Vas Krist ne šalje da vršite apostolsku službu u smislu svećeničkog reda, nego da donosite Kristu, donosite apostolima one kojima je potrebno ozdravljenje.

Apostoli su Božji ljudi. Bog odabire sebi one koje hoće. I one koje je izabrao želi da budu s njime na poseban način. Zato su već i prvi kršćani posebno poštovali apostole i njihove nasljednike. Danas s jedne strane mnogi ljudi ne poštuju nasljednike svetih apostola, biskupe i svećenike, a s druge strane i mnogi biskupi i svećenici ne drže do svojega dostojanstva. Biskupi i svećenici jesu obični ljudi, ali su ipak posebni jer su izabranici Božji. Oni, zaista, jesu Božju ljudi. Unatoč što imaju grijeha i slabosti, unatoč tome što su ovakvi ili onakvi, oni su ipak miljenici Božji. Ostali vjernici koji su Kristovi učenici, trebaju zato moliti za biskupe i svećenike, voditi brigu o njima, a onda će Bog nagraditi i blagosloviti i jedne i druge. Nikome neće propasti plaća. Nemojte se dati uvesti u ogovaranje svećenika i biskupa. Ako što imate reći, to recite njima. Jer ogovaranje nikome ne koristi. To je samo prljanje jezika i usta.

Draga braćo i sestre!

            Krist je oduvijek izabirao sebi apostole i učenike. Odabirao ih je iz naroda. Niti su apostoli ispali iz svemira, niti su učenici došli s neba. Svi smo obični ljudi, ali pošto smo odabranici Božji, ujedno smo i Božji ljudi. A Božji čovjek živi za Boga tako što svoj poziv i poslanje pokazuje svim ljudima. Danas sveta Crkva se spominje i svetoga Vinka, đakona i mučenika. On je bio obični čovjek i Božji izabranik. On je i umro mučeničkom smrću zbog svojega poslanja.  Nije želio se odreći svoje vjere i spaliti Sveto pismo kako su njegovi mučitelji tražili. Ostao je vjeran Onome koji ga je pozvao.  Njegov primjer neka i nama bude poticaj da ostajemo vjerni Božjem pozivu kao obični ljudi, svatko u svojemu poslu i mjestu. Tako neka bude, amen.

SVI ČLANCI