Gospodin Isus Krist najviše svojih čudesa je učinio na bolesnicima. Stoga, u centru crkvenog djelovanja su upravo bolesnici. Po bolesnicima kršćanin može se približiti Bogu i uračunava mu se u pravednost svako dobro djelo učinjeno bolesnicima, starcima i nemoćnima.
Zato i ove godine je svećenik pohodio bolesnike i starce u staračkom domu u Slakovcu te im donio svete sakramente; bolesničkog pomazanja, ispovijedi i svete euharistije. Također, župni vikar je obišao i starce i bolesnike koji su u svojim kućama kako bi i oni osjetili blizinu i utjehu Božju. Možemo reći da kruna svega toga je bila u svetoj Misi, 02.IV.2017., kada je u 14.00 sati bila sveta Misa u župnoj crkvi za sve one koji još mogu doći uz pomoć bližnjih u crkvu kako bi se ispovjedili, primili bolesničko pomazanje i pričestili se te tako dočekali Uskrs. Među njima bila je i naša najstarija župljanka, gđa Marija Bacinger z Nedelišća koja ima 101-u godinu života te našu katoličku svetu vjeru živi svaki dan u molitvi i razmišljanju o svetinjama.
Nakon toga, djelatnice župnoga Caritasa su za sve prisutne priredile domjenak u župnom uredu.