29.04.2017

76 osmaša je u subotu, 29.IV.2017. primilo puninu Duha Svetoga u sakramentu svete Potvrde kojeg im je podijelio preč. Damir Bobovec, izaslanik našega varaždinskoga biskupa Josipa. Na početku su riječ dobrodošlice preč. Damiru uputili Abel Jakopec i Sara Dovečer. U propovijedi je preč. Damir istaknuo plodove Duha Svetoga koji će zaista biti plodovi ako će firmanici biti otvoreni za suradnju s Duhom Svetim. I domaći župnik preč. Nikola je u pozdravnom govoru rekao firmanicima da sve ovisi o njima, koliko će biti otvoreni Duhu Svetome – toliko će im Duh Sveti pomoći u životu i uvjeri i u nadi i u ljubavi.

Firmanici su neposredno prije svete Potvrde primili i sakrament svete Ispovijedi, zajedno sa svojim kumovima i roditeljima. Za taj događaj pripremali su se i kroz školski vjeronauk i kroz župnu katehezu. Na suretu s preč. Damirom Bobovcem, 18.IV.2017., pokazali su solidnu razinu vjerskoga zadnja, a posebice dečki te ih je preč. Damir pohvalio. U generaciji se nalaze i 4 para blizanaca na koje smo ponosni. Također iz te generacije naša župa ima i 6 ministranata.