03.06.2017

Nakon što je prošle godine obnovljena fasada na župnoj crkvi, ove godine krenuli smo s obnovom pokrajinskih oltara sv. Vida i sv. Antuna Padovanskog. U prvoj fazi obnove, restaurirane su oltarne slike sv. Vida i sv. Marije Magdalene te sv. Antuna Padovanskog te sv. Florijana. Do kraja godine će se i obnovite skulpture svetaca i anđela sa spomenutih oltara. Obnovu vodi gosp. Ivezić iz Varaždina, a radove obnove je financirala općina Nedelišće na čelu s načelnikom gosp. Darkom Danijom. Ovima se zahvaljujemo svim spomenutima i svim župljanima naše župe.