Sveta Potvrda je sakrament koji daje puninu Duha Svetoga te sedam Njegovih darova. Da bi taj sakrament primili u što većoj vjeri 75 osmaša pripremalo se kroz župnu katehezu prošle i ove godine kao i kroz školski vjeronauk. Na dan župnog klečanja, 20.IV., na večernjoj svetoj Misi, ispitao ih je o vjeri izaslanik našega biskupa, mons. Antun Perčić. Djeca su pokazali da znaju i razumiju bit vjere. Dan prije svete Potvrde, djeca sa svojim kumovima i roditeljima su pristupili svetoj Ispovijedi kako su mogli u stanju posvetne milosti primiti sakrament sv. Potvrde. Djeca su dobila Sveto pismo kao dar kako bi sve više se upoznavali sa Gospodinom Bogom. Na samoj svečanosti svete Potvrde, djeca su se zahvalila djelitelju mons. Antunu Perčiću, župniku Nikoli Samodolu te kapelanu Tihomiru Ciglaru na svemu. Župnik Nikola je podsjetio firmanike da od sada pa nadalje ih se očekuje redovito u crkvi na svetome bogoslužju.