Nedjelja  15. NEDJELJA KROZ GODINU
15.07.2018. 
 7:00 † ŽUPNA
10:00 † Dragutin, Marija i Nadica Zorković
 Ponedjeljak  BDM od brda Karmela
16.07.2018.
  Nema sv. Mise
 Utorak Sv. Aleksije, laik
17.07.2018. 
 7:30 † Ivan Škvorc
 Srijeda Sv. Fridrih iz Utrechta, biskup
18.07.2018.
7:30 † Vid i Amalija Oreški
 Četvrtak Sv. Makarina, redovnica
19.07.2018.
7:30 † Marija Prevalšek (Trajbar)
 Petak Sv. Ilija, prorok
20.07.2018.
7:30  † Marija, Stjepan Zobović, Jelena, Antun Kovačić, Nedi, Niko i Ljubica Njirić
 Subota Sv. Lovro Brindiški, svećenik
21.07.2018.
7:30 † Ivan Pintarić, god.
† Stjepan Višnjarić, rod. Kristina i Stjepan, Agata i Marijan Krsnik i Ivan Marčec
† Marija i Stjepan Topolnjak, Juraj i Sebina Hižman
† Amalija i Dragutin Preindl, Ana i Jakov Rojko
† Ana Gašparec
 Nedjelja 16. NEDJELJA KROZ GODINU
22.07.2018.
 7:00 † ŽUPNA
10:00 † Magdalena i Juraj Jalušić, Josip Đunđuš, ob. Jalušić i Đunđuš