12:00

12:50

17:15

  ZA FIRMANIKE

UTORAK

 

8.A I 8.D - NEMA

3.P

 

Presveto Trojstvo

SRIJEDA

3.B 

 

 

  SVETO PISMO - BIBLIJA

ČETVRTAK

3.A

8.C

 

  O Bogu Ocu i stvaranju

PETAK

3.D

8.B

 

  O crkvi i ponašanju