Rimokatolička župa Presvetog Trojstva Nedelišće nalazi se u Varaždinskoj biskupiji, a dio je Gornjomeđimurskog dekanata. Župa je smještena u središnjem nizinskom dijelu Međimurske županije na prometnici između dva grada sjeverozapadne Hrvatske, Varaždina i Čakovca. Naselja koja pripadaju župi su: Nedelišće, Pušćine, Dunjkovec, Pretetinec i Slakovec.

Prema popisu stanovništva 2011. godine općina Nedelišće ima 11975 stanovnika. No, sama župa Nedelišće, prema tom popisu, ima 7682 stanovnika, jer ostala naselja (Gornji Kuršanec, Macinec, Trnovec, Gornji Hrašćan, Črečan i Parag) koja obuhvaća općina teritorijalno spadaju u župu Macinec (Macinec, Trnovec, Gornji Hrašćan, Črečan i Parag) i u župu Novo Selo na Dravi (Gornji Kuršanec). Od 7639 stanovnika njih oko 7000 su vjernici naše župe. Ostali su drukčije deklarirali svoju vjeroispovijest.