Puščine su kao mjesto najveća filijala u župi Nedelišće, a mjesto je smješteno na glavnoj cesti između Varaždina i Čakovca (prije samog Nedelišća ako se ide iz Vraždina). U tome mjestu nalaze se dvije kapele: kapela sv. Križa i kapela Uznesenja Marijina na nebo.

  Kapela sv. Križa podignuta je u drugoj polovici 19. stoljeća. Ograda oko kapele je podignuta 1959. godine, a 2005. je obnovljena izvana i iznutra. Budući da je ta kapela premalena za vjernike u Puščinama (njih 1/3 stane u nju), prišlo se izgradnji nove, veće kapele koja je posvećena Uznesenju Marijinu na nebo. 
   Prvi pokretač pitanja gradnje nove kapele je vlč. Franjo Talan koji 1978. godine najprije traži od Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu upute za proširenje kapele sv. Križa. No, proširenje nije dozvoljeno od Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu. Vlč. Marijan Mihoković traži 1990. godine od Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Puščinama dodjelu zemljišta za lokaciju nove kapele i ubrzo dobiva pozitivan odgovor. Novi župnik Pavao Markač počinje s gradnjom kapele 1992. godine. Blagoslov kamena temeljca je obavio 20. rujna 1992. god. biskup Juraj Jezerinac, a blagoslov nove kapele je bio 24. srpnja 1994. god. po rukama uzoritog kardinala Franje Kuharića. Kapela je dimenzija 22,5x11,5x28m.