BLAŽENA MARIJA JE DJEVICA I BOGORODICA

Iz 7, 10-14, Ps 24, 1-4b.5-6, Rim 1, 1-7, Mt 1, 18-24.

Draga braćo i sestre!

            Uz proroka Izaiju i Ivana Krstitelja, Blažena Djevica Marija je osoba koja obilježava vrijeme adventa. O njoj je prorokovao upravo prorok Izaija koji je rekao: „Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!“ Čuli smo u svetome evanđelju kako se sve to zbilo. Ona je bila zaručena s Josipom koji je bio „muž pravedan“, a to znači da je obdržavao Božji zakon, ali bio i otvoren Božjem milosrđu. On je zato uvelike zaslužan za rođenje Sina Božjega, ali i za sigurnost i potporu Blaženoj Djevici Mariji. Razmišljat ćemo danas zato o njoj kao Djevici i kao Bogorodici.

  1. Djevica. Uvijek je bilo izrugivanja ili nevjere u Marijino djevičanstvo ili čak otvorenog protivljenja. Naime, ljudskom razumu je nedokučivo kako se čovjek može roditi ako ne sudjeluju muškarac i žena zajedno u stvaranju. Ali ne samo ljudima, čak i đavao nije znao za to veliko otajstvo. Zato sv. Ignacije Antiohijski govori: „Poglavica ovoga svijeta nije znao za Marijino djevičanstvo i njezin porod, kao ni za smrt Gospodinovu: tri vrhunska Otajstva koja se dogodiše u Božjoj šutnji.“ Gospodin Isus, dakle, bio je začet po Svetome Duhu, bez sjemena. S Njegovim začećem počinje novo stvaranje. Prvi čovjek Adam je napravljen od zemlje, a drugi – novi Čovjek od neba. I kada se On rodio Marija nije prestala biti djevica, nego se još više posvetila. Gospodin Isus je njezin jedini Sin, no ipak se Marijino majčinstvo proteže na sve ljude koje je Krist došao spasiti. I zato kršćanin je po sakramentu svetoga krštenja rođen s neba i onda kao takav dužan je tako i živjeti. Marija je u isti mah djevica i majka te je najsavršenija slika Crkve. Crkva propovijedanjem i krstom rađa na novi i besmrtni život, Crkva je i dan danas djevica jer potpuno i čisto čuva vjeru danu Zaručniku (KKC 507).

I mi smo pozvani živjeti djevičanskim životom. To ne znači da smo svi pozvani živjeti u celibatu koji je poželjan i hvalevrijedan, nego smo dužni živjeti čistoću naše vjere. Tko od nas proučava crkveni nauk? Tko od nas želi dublje upoznati svoju vjeru? Tko od nas želi biti što tjesnije povezan s Kristom? To može samo onaj kršćanin koji želi nasljedovati čistoću BDM. Ako želimo živjeti djevičanskim životom, tada se utječimo Zagovoru Presvete Djevice. Molimo svaki dan ili barem što češće molitvu krunice ili neku pobožnost Majci Božjoj. Čitajmo Sveto pismo, proučavajmo Katekizam Katoličke Crkve te pitajmo svećenika da nam pojasni naše nedoumice po pitanju vjere. Bez prave vjere se ne možemo svidjeti Bogu. Naposljetku, kako ćemo Boga ljubiti ako ga ne poznajemo?! Naše vjersko djevičanstvo se troši i uništava u praznovjerjima, bavljenjem magijom, bioenergetskim tretmanima, psovkama, nedolaskom n svetu Misu, nepravdama, pohlepom, škrtošću…

  1. Bogorodica. U četvrtom i petom stoljeću se raspravljalo dali je Marija rodila samo Isusa kao čovjeka ili kao čovjeka i Boga. Na crkvenom saboru u gradu Efezu zaključeno je da je Marija rodila Isusa Krista, pravoga Boga i pravoga čovjeka. I zato ona nosi naslov Bogorodica ili Majka Božja. U našim krajevima ustalio se taj naziv „Majka Božja“. Dakle, po Isusu Bog je postao čovjekom u pravome smislu riječi. Crkva koja je usko povezana s BDM i dan danas rađa Boga u svetim sakramentima. Kada rađa Boga, Crkva čovjeka pobožanstvuje. Sv. Ćiril Aleksandrijski je na Efeškom koncilu 432.g. propovijed u kojoj je između ostalog rekao: „Pozdravljam te, o Marijo, Bogorodice, uzvišeno blago cijeloga svijeta, svjetiljko koja se ne gasi, kruno djevičanstva, žezlo pravovjernosti, nerazorivi hrame, posudo nedostupna, Majko i Djevice... pomozi nam da poštujemo i njegujemo jedinstvo... da častimo i poštujemo nepodijeljeno Trojstvo; uvijek želimo slaviti djevičansku Mariju, dakle svetu Crkvu i njezinoga Sina neporočnog zaručnika.“

Kroz ovo vrijeme došašća, posebice ovaj posljednji četvrti tjedan, uspostavimo prisan odnos sa Presvetom Bogorodicom tako što ćemo svaki dan moliti krunicu, osobno ili kao obitelj. Također, obnovimo naš odnos sa svetom Crkvom tako što ćemo molitvu krunice upravo namijeniti za potrebe svete Crkve, za papu, biskupe, svećenike i sav Božji narod.

Draga braćo i sestre! Primjer Blažene Marije, Djevice i Bogorodice, neka nam bude i ispit savjesti za veliku adventsku ispovijed u našoj župi. Neka ne bude člana nađe župe koji se pred Boži neće ispovjediti te tako poput Blažene Marije, Djevice i Bogorodice, ovaj svijet, ovo mjestu i našu župu učinimo boljim tako što ćemo živjeti ispravno i čisto našu vjeru i što ćemo Boga donositi svakom čovjeku kojega susrećemo. U tome neka nam pomogne Njezin zagovor i zagovor sv. Josipa, njezinog prečistoga zaručnika, muža pravednoga. Tako neka bude, amen.

SVI ČLANCI