ISUS KRIST – PRAVI BOG I PRAVI ČOVJEK

Lk 2, 16-21

Draga braćo i sestre!

            Najveći problem u povijesti, a i danas je nevjera u Boga. Ta nevjera se ne misli samo na konkretni ateizam, nego prije svega na nepoznavanje Gospodina Boga u nas katolika. I zbog nepoznavanje Boga, dolazi do raznih nemira i sukoba u nama samima. Zato, danas na svetkovinu svete Marije Bogorodice smo pozvani razmišljati o tom velikom otajstvo za sve nas. Bog se rodio i postao čovjekom kako bi nas spasio i od nevjere i od mlakosti. Rodio se upravo po Presvetoj Djevici Mariji, koja ima naslov Bogorodica, jer je rodila pravoga Boga i pravoga čovjeka Isusa Krista.

Čuli smo u svetome evanđelju koje je zapisao sveti Luka kako su pastiri došli na anđelov poziv, pokloniti se Isusu Kristu. Zato ćemo prije svega objasniti što bi sve to značilo. Prije svega pastiri su bili ljudi za koje se smatralo da su grešnici te nisu mogli sudjelovati u hramskoj liturgiji ili pak u sinagogama. I takvima se ukazuje anđeo, koji ih ne kažnjava niti odbacuje, nego ih šalje k Bogu. Taj Bog leži u jaslama, rodio se u njihovim prostorima. Dakle, Bog se nije rodio niti u velikaškim kućama niti pak u sinagogama ili Hramu. Dok su pastiri se Bogu poklonili i sve vidjeli, počeli su o tome propovijedati drugim ljudima. Drugi ljudi pak su se divili svemu tome, no to je bilo divljenje bez ploda. Više su se čudili svemu tome. Bogorodica pak je sve te događaje prebirala u svome srcu te o njima razmišljala. I ona će kasnije postati učenicom svojega Sina. Od fizičke majke, postat će majka cijele Crkve jer nije se samo divila, nego i razmišljala i nasljedovala svojega Sina Isusa Krista. Pastiri su se, dakle, vratili slaveći i hvaleći Boga. Moramo razumjeti da su Židovi vjerovali da slaviti i hvaliti Boga na poseban način je samo pridržano sedmorici anđela koji vrše beskonačno tu službu. Sada pak sveti Luka kao da te grešnike izjednačava s anđelima. To želi reći da pošto je Bog postao čovjekom, svatko je pozvan biti poput anđela, tj. slaviti i hvaliti Boga. Nakon svega ovoga, osmoga dana dali su po Mojsijevom zakonu obrezati dijete te su ga i službeno prozvali Isusom, kako ga je već prozvao anđeo prije njegova začeća. Dakle, Bog se podlaže zemaljskim propisima i zakonima kako bi ih ispunio i sve sveo na zakon ljubavi. Danas ćemo zato promišljati o Isusu Kristu, pravome Bogu i pravome čovjeku.

  1. Isus Krist jest pravi Bog. Isus Krist ima dvije naravi; božansku i ljudsku. One su nepomiješane i nepromjenjive, nepodijeljene i neodvojive. To je definirao crkveni sabor u Kalcedonu 451.godine. Pitajmo se zašto je Isus Krist pravi Bog za nas? Žalosno je vidjeti kako kršćani ne vjeruju u Isusa Krista kao Boga. Za mnoge je On samo lijepa priča kojoj se dive i čude, ali koja za njih nema nikakvu stvarnu ulogu. Mnogi kršćani ne vjeruju da je posvećena hostija zaista Tijelo Kristovo, a vino Krv Kristova. Mnogi ne vjeruju u svete sakramente. Krštenje je nažalost postalo samo forma za mnoge, kao i sveta Potvrda. Mnogi kršćani se ne žele ispovijedati jer misle da nemaju grijeha, ili da je dovoljno samo se pokajati u sebi. Mnogi mladi ne žele sklopiti sakrament svete ženidbe jer govore da je njihova ljubav veća od sakramenta. Mnogi ljudi se ne usude primiti bolesničko pomazanje ili pak pozvati svećenika za svojeg bolesnoga člana jer govore da još nije tak „hudo“. Dakle, nevjera, nevjera i samo nevjera. Većina njih nikada niti se barem potrudila nešto pročitati o svemu tome. To je sve za takve samo parada. Ali draga braćo i sestre, Isus Krist jest pravi Bog. On jest pravedan sudac koji će svakome dati po njegovom djelu. Naime, svi smo mi pastiri, koji smo grešnici, ali svi smo pozvani doći upoznati i pokloniti se pravome Bogu. Zato, rado primajmo i rado proučavajmo svete sakramente jer smo tako bliži Bogu, a On nama.
  2. Isus Krist jest pravi čovjek. Tko bolje poznaje čovjeka od Boga Isusa Krista?! Isus Krist je iskusio što znači biti siromašan, odbačen, izdan, raspet i da je zemaljski život kratak i prolazan. Tko to od nas nije iskusio? Svatko od nas ima nekakvu ranu na duši koja još uvijek peče i boli. Svaki čovjek to ima u sebi. I zato Bog žel svakome čovjeku pomoći. Ali Bog nije nasilan. Neće nijednoga pastira nasilu dovesti k sebi. Nijednoga grešnika neće na silu obratiti. Ali za svakoga čovjeka ima univerzalni plan, a to je da želi svakome čovjeku vječno blaženstvo. I zato nemoj pitati glupa pitanje kao što su gdje je Bog kada sam bolestan, gdje je Bog kada sam nesretan, gdje je Bog kada sam žalostan?! Jer Bog je tu kraj tebe, Bog je pravi čovjek koji ti je blizak po drugome čovjeku, koji ti je blizak po zajednici koja se zove sveta Crkva. Bog bi lako mogao tebe pitati ista pitanja; gdje je čovjek kojega ljubim, gdje je čovjek zbog kojega sam se rodio, gdje je čovjek zbog kojega sam trpio, gdje je čovjek zbog kojega sam radostan i zbog kojega sam uskrsnuo?! Kada si bio zdrav – nisi me trebao, kada si se veselio – nisi me zvao, kada si činio nepravde – prezirao si me! Tako bi Bog mogao lako odgovoriti svakome od nas. No, Bog naš šuti. On se ne želi nama osvećivati jer On najbolje zna da smo samo ljudi, tvrdoglavi i nepokorni ali i oni koji znamo ljubiti, opraštati i koji znamo uvijek se popravljati.

Draga braćo i sestre! Da, Isus Krist jest pravi Bog i pravi čovjek. On nas spašava od nevjere i mlakosti. A u svemu tome nam je najbolji primjer Njegova Majka Presveta Bogorodica, koja ga nije samo rodila, nego ga je i nasljedovala i postala Njegovom učenicom. Tako i mi; nije dovoljno što smo kršteni, nego potrebni smo postati pravim Kristovim učenicima, tako što ćemo ga slaviti i hvaliti svaki dan. Tako neka bude, amen!

SVI ČLANCI