Nedjelja  32. NEDJELJA KROZ GODINU
11.11.2018. 
7:00 † ŽUPNA
† Zvonimir Juršić
9:00 † DUNJKOVEC
9:00 † PUŠĆINE
10:30 † Ivan Bašek
Ponedjeljak  Sv. Jozafat Kuncević
12.11.2018.
  Nema sv. Mise
Utorak Sv. Stanislav Kostka, redovnik
13.11.2018. 
 7:30 † Stjepan Širić i rod.
Klečanje u Macincu
Srijeda Sv. Nikola Tavelić, svećenik i mučenik
14.11.2018.
7:30 † Martin, Marija, Ana i Josip Pleh
Četvrtak Sv. Albert Veliki, biskup i crkveni naučitelj
15.11.2018.
7:30 † Josip, Stjepan i Marija Đukes
  - Euharistijsko klanjanje
Petak Sv. Getruda, djevica
16.11.2018.
7:30 † 
Korona Štrigovskog dekanata u Macincu
Subota Sv. Elizabeta Ugarska, redovnica
17.11.2018.
7:30 † Marija i Stjepan Dominić
† Elizabeta Korunek, Elizabeta Pabst i Elizabeta Čuček
† Ivan Horvat
† Josip Bacinger i ob.
† Ivan Leček
† Zahvalnica
† Stjepan Medved i rod. Rozina i Josip
16:30 KRŠTENJE: Matej Novak
17:00 ŽENIDBA: Karlo Meglić i Ines Bučela
Nedjelja 33. NEDJELJA KROZ GODINU 
18.11.2018.
 7:00 † ŽUPNA
9:00 † DUNJKOVEC
9:00 † PUŠĆINE
10:30 † Amalija i Stjepan Špiranec i sin Dragutin
  † Marija Oreški, Pavao i Katarina Jalušić