SVETA POTVRDA U NEDELIŠĆU

Potvrda 2020Slavlje sv. Potvrde u Nedelišću bilo je u subotu 12.09.2020., nakon što je odgođeno zbog COVID-a 19 u travnju iste godine. Za taj događaj pripremala su se djeca kroz sedmi i osmi razred; po školskom vjeronauku, slavlju svetih sakramenata i župnoj katehezi. Tjedan prije bila je sveta Ispovijed za firmanike te proba. Na sam dan slavlja kandidati su se okupili nešto prije početka slavlja kod farofa poradi zajedničke fotografije te formiranje procesije do župne crkve. Slavlje svete Potvrde predslavio je umirovljeni biskup mons. Josip Mrzljak u koncelebraciji domaćega župnika Tihomira Ciglara, dekana Ivana Hercega te tajnika Marka Domitra. Riječ dobrodošlice izrekla je firmanica Katja Dania koja je u ime firmanika predala biskupu i prigodni poklon. Slavlje se održalo ispred župne crkve.

Na kraju se župnik zahvalio svima i svakome na trudu i zalaganju za taj svečani dan.

Firmanici muški Firmanici ženske

Ispis   E-mail