ZAHVALA POVODOM 19. GODIŠNJICE ŽUPNIČKE SLUŽBE I OPROŠTAJ POVODOM ODLASKA U MIROVINU PREČ. NIKOLE SAMODOLA

19. KOLOVOZA 2018. u 09.00 sati je prečasni Nikola Samodol služio sv. Misu u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Nedelišću pod kojom se zahvalio Gospodinu Bogu za župničku službu koju je zadnjih 19 godina vršio u Nedelišću. Zahvalio se i svim župljanima koji su mu pomagali na bilo koje načine. Na kraju su preč. Nikoli u ime župljana uručeni pokloni od strane Župnog zbora i svih župljana, a poklon je uručila Terezija Polak. U ime Caritasa je poklon uručila Božena Hajdarović, a u ime ministranata Luka Treska.

Zahvaljujemo se prečasnom Nikoli Samodolu, dosadašnjem župniku na svemu što je učinio za našu župu, a sada odlazi u zasluženu mirovinu. Neko vrijeme će ostati još u župnome dvoru te pomagati novome župniku koliko će moći. Istaknut ćemo samo najvažnije što je učinio za našu župu; kompletno je obnovljeni župni dvor, toranj crkve je dobio novi bakreni pokrov, crkva je dobila orgulje, obnovljena je fasada na crkvi, uređeno je parkiralište te ograđen župni prostor, obnovljena je Pastoralna dvorana te dograđen gospodarski dio. Na duhovnome području je došla do izražaja sveta liturgija te ministrantska zajednica.

Zahvaljujemo i svima koji su na bilo koji način pripomogli proslavi povodom 19 godišnjice službe župnika u Nedelišću preč. Nikole. Zahvaljujemo se prije svega svima župljanima naše župe, zvonaru Vladi Pokrivaču i obitelji, kantoru Vladi Mihaljeviću te župnome zboru, Župnom ekonomskom vijeću s na čelom Franjom Cimermanom, ministrantima, župnom Caritasu s na čelu Boženom Hajdarović, općini Nedelišće s na čelu načelnikom Darkom Danijom, pekari „IN“ iz Nedelišća, Biserki Treski, Branki Novak, Nadi Mlinarić, Branki Blagović, Danici Zrna, Katici Oreški, Stjepanu Novaku te svima ostalima župnim suradnicima i pomagačima. Neka se nitko ne osjeća izostavljenim te se svima zahvaljujemo, ako netko i nije ovdje spomenut imenom i prezimenom. Svima Bog lijepo plati.

Free Joomla Lightbox Gallery

Ispis   E-mail