Nastupna misa vlč. Ivana Hercega

U nedjelju Krista Kralja 22. studenog, mons. Bože Radoš, varaždinski biskup, uveo je vlč. Ivana Hercega u službu župnika župe Nedelišće. Tom prigodom, novi župnik obratio se župljanima slijedećim riječima:

Poštovani župljani!

Iskreno Vas pozdravljam u otvorenosti prema Vama i otvorenosti prema Božjoj Riječi i milosti.

Imam 46 godina. Kršten sam u župi Višnjica i tamo sam polazio Osnovnu školu. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završio sam u Zagrebu, kao i Katolički bogoslovni fakultet. Za đakona sam zaređen 1998. godine, a službu đakona sam vršio u župi sv. Nikole biskupa u Koprivnici. Za prezbitera sam zaređen (svećenika) 1999. godine. Nakon mlade mise bio sam župni vikar (kapelan) u župi Vidovec kod Varaždina. Od 2000. – 2020. bio sam župnik u župi Sveti Martin na Muri.

Sada me naš varaždinski biskup mons. Bože Radoš poslao  u župu   Presvetog Trojstva u Nedelišće za župnika. To je poslanje Crkve i trudit ću se kako bih u otvorenosti prema snazi Duha Svetoga to poslanje i što bolje vršio.

Postoje trenutci našega života kada možda sve ne razumijemo, ali ne smijemo gubiti pouzdanje u Božju providnost.

Kaže nam psalmist: „Uzdaj se u Gospoda i čini, što je dobro, da ostaješ u zemlji i uživaš dobra njezina. Imaj svoju radost u Gospodu; on će ti ispuniti što ti želi srce! Prepusti Gospodu sudbinu svoju; pouzdaj se u njega: "on će već to urediti! On će dati, te pravednost tvoja zasja kao svjetlost, pravica tvoja kao podnevna svjetlost“ (Ps37,3-37,6).

Želim zajedno s Vama moliti,  rasti u vjeri,  biti djelitelj Božje milosti preko sakramenata i voditi brigu o sakralnim objektima.

Uvijek ste dobro došli u crkvu, župni ured, odnosno svugdje.  Župni ured otvoren je svim vjernicima za sve njihove pastoralne potrebe, informacije, razgovor i potrebitu dokumentaciju i razne druge potrebe.

Ono što nas vjernike posebno jača je snaga euharistije. Da bi euharistija (sveta misa) bila djelotvorna u našem životu potrebna je vjera.

Papa Franjo kaže slijedeće o Euharistji (svetoj misi): „Euharistija zajedno s krštenjem i potvrdom, zauzima središnje mjesto u “kršćanskoj inicijaciji” i predstavlja izvor samoga života Crkve. Iz toga sakramenta ljubavi, naime, proizlazi svaki autentični hod vjere, zajedništva i svjedočenja. Nećemo nikada moći dovoljno zahvaliti Gospodinu za dar koji nam je dao euharistijom“!

Želim Vam svako dobro i obilje Božjeg blagoslova!


Ispis   E-mail