SASTANAK ŽUPNOG EKONOMSKOG VIJEĆA

U petak 04. prosinca uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera održan je sastanak župnog ekonomskog vijeća. Uz župnika na sastanku je bio prisutan i župni vikar vlč. Mladen Cikač.

Sastanak je bio također održan i prošli tjedan.

Župnik je upoznao članove ekonomskog vijeća o radovima koji su u tijeku i koji će biti započeti. Članovi ekonomskog vijeća su doduše znali za sve radove, ali su neki započeli ovih dana, a za neke su određeni rokovi kada će se izvršiti, a za neke radove se trebao odabrati izvoditelj.

Raspravljalo se o dovršetku sanitarnog čvora pored župne crkve, uređenju sakristije, obnovi kustodije u svetištu i o budućim planovima uređenja župne crkve.

Sastanak je bio vrlo konstruktivan.


Ispis   E-mail