SAKRAMENT SVETE ISPOVIJEDI U DOŠAŠĆU

POTIČEMO VAS NA SAKRAMENT SVETE ISPOVIJEDI

UZ PRIDRŽAVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

(DEZINFEKCIJA, RAZMAK, MASKA ZA LICE...)

SVAKI DAN SE MOŽETE ISPOVIJEDITI PRIJE SVETIH MISA,

TE SUBOTOM 9.00 - 10.00 sati


Ispis   E-mail