ZLATNI JUBILEJ - 50. GODIŠNJICA SVEĆENIŠTVA NAŠEGA ŽUPNIKA PREČ. NIKOLE SAMODOLA

26. srpnja 2018. godina je točno 50 godina od svećeničkog ređenja našega župnika Nikole Samodola. Naime, 26. srpnja 1968. godine u Šibeniku je tadašnji biskup Josip Arnerić zaredio za svećenika Nikolu Samodola. Preč. Nikola rođen je 25.X.1943, u Šibeniku od oca Kazimira i majke Vinke r. Aras. Djetinjstvo, osnovnu i srednju školu završio je u Šibeniku, a potom ulazi u franjevački konventualski samostan i studira na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Nakon ređenja vršio je dušobrižničku službu u župi Sv. Duha u Zagrebu gdje je posebno bio zadužen za bolnicu tadašnju „Ligu raka“ gdje je providirao mnoge bolesnike. Do sada službu župnika vršio je u Molvama, Gušću, Gornjem Dragancu, Mađarevu i Novom Marofu, Pančevu (Vojvodina – Srbija), Hlebinama, Ivanjskoj, Kalinovcu i sada kao župnik u Nedelišću. U svećeničkom djelovanju do sada je imao 16 kapelana, od toga 10 njih u župi Nedelišće te je tako pomogao mnogim mladim svećenicima u njihovim prvim danima svećeničkog života.

Od srca čestitamo prečasnom gospodinu župniku na ZLATNOM SVEĆENIČKOM JUBILEJU te Mu želimo još mnogaja i blagaja ljeta.


Ispis   E-mail