FLORIJANOVO U ŽUPI NEDELIŠĆE

Sv. Florijana je veoma čašćen u našoj župi. U ulici Martina Viljevca u Nedelišću se nalazi kapela posvećena njemu na spomen kao i u filijali Slakovcu. Kao i svake godine, tako i ove, sv. Misa za sve žive i pokojne članove DVD-ova općine Nedelišće bila je na sam dan 04.svibnja na kojoj su sudjelovali mnogi vatrogasci na čelu sa svojim predsjednicima i zapovjednicima, a kao vatrogasac bio je prisutan i načelnik općine g. Darko Dania. Sv. Misu je služio vlč. Tihomir Ciglar, župni vikar koji je u propovijedi istaknuo hrabrost sv. Florijana u ispovijedanju svete vjere te otporu bezbožnicima i korumpiranom sustavu. Misna čitanja su navijestili vatrogasci koji su inače redoviti čitači, gosp. Ivan Maček i gosp. Darko Pokrivač.

U Slakovcu je proštenjarska sv. Misa bila u nedjelju, 06.V.2018., a služio ju je župnik preč. Nikola Samodol. Bili su prisutni članovi DVD-a Slakovec sa predsjednikom gosp. Josipom Senčarom.


Ispis   E-mail