ŽUPNO KLEČANJE, 20.IV.2018.

20. travnja je godišnje klečanje u našoj župi. To je župni blagdan koji nas poziva da se poklonimo Bogu prisutnom u Presvetom oltarskom sakramentu. Kao što su se došli Kristu pokloniti pastiri, mudraci, bolesnici, Kristu se klanjaju i čete anđela i svi nebesnici, Kristu se prigiba svako koljeno, tako i mi Kristu se klanjamo prigibajući svoja koljena zahvaljujući Mu i slaveći ga i moleći za razne potrebe. Ponajviše smo se molili za mir u svijetu i za naše spasenje.

Presveti sakrament izložen je bio ujutro u 08.00 sati, sv. Misa služena je u 10.30, a služio ju je vlč. Kristijan Kuhar, župnik u Štirgovi koji je u propovijedi objasnio žrtvu Kristovu na križu, a koje se spominjemo u Euharistiji, koja je spomen-čin i žrtva Kristova za spasenje mnogih.

Klečanje je završeno sv. Misom zahvalnicom u 17.00 sati, a služio je župni vikar vlč. Tihomir Ciglar.

 

 


Ispis   E-mail