24. nedjelja kroz godinu

TKO JE KRIST?

Iz 50,5-9a; Ps 116,1-9; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35

 

Uvod

            Puno puta čujemo riječ „Krist“, a danas je prilika da podrobnije naučimo i proširimo znanje o Kristu. Sama riječ Krist dolazi iz grčkog prijevod hebrejskog izraza „Mesija“, a znači pomazanik (KKC 436). Kako je Isus – Krist – promišljat ćemo na temelju Svetoga pisma, posebice današnjeg evanđeoskog ulomka.

Melkisedek – kralj i svećenik

            Imamo primjer iz Svetoga pisma (Post 14,18) o Melkisedeku, kralju šalemskome  i svećeniku. Dakle, Melkisedek je u svojoj osobi imao dvije službe: kraljevsku i svećeničku. Njemu je Abraham, praotac naše vjere, dao desetinu od svega što je imao. O Melkisedeku ne znamo ništa više, no u tradiciji Crkve on je pralik Krista koji je također u svojoj osobi ujedinio tri službe: kraljevsku, svećeničku i proročku.

Pomazanje

            Bog je Mojsiju dao zapovijed o pomazanju za Arona i njegove sinove koji će vršiti svećeničku službu. Pomazanje se vršilo vrlo mirišljavom i skupocjenom mješavinom maslinovoga ulja, samotoke smirne, mirisave trstike i lovorike. Tim uljem smjeli su se pomazivati samo svećenici i stvari potrebe za bogoslužje (Izl 30, 22-33). Pomazanje je označavalo primitak Duha Božjega koji dobiva posebnu ulogu u Izraelu. Pomazanik se nazivao mesija.  To pak ulje ustvari simbolizira samoga Duha Svetoga, kako ćemo kasnije čuti.

Pomazanje Davida za kralja

            Nakon što je Bog odbacio Šaula kao kralja izraelskog, naredio je svećeniku Samuelu da pomaže za kralja sina Jišajeva, Davida (1Sam 16, 1-13). David je bio pomazan za kralja usred svoje braće, a nakon pomazanja Duh Gospodnji obuzeo je Davida. Jednom zgodom prorok Natan pak je prorokovao Davidu o njegovim potomcima i kraljevstvu sljedeće: „ I kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. On će sagraditi dom imenu mojem, a ja ću utvrditi njegovo prijestolje zauvijek. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin…(2Sam 7, 12-14). Dakle, Izrael je imao obećanje da će Bog utvrditi njihovo kraljevstvo zauvijek, a jedan od potomaka Davidovih će biti slavni vladar. To su Izraelci posebno očekivali nakon svih zala koje su ih pogodili, posebice u prvom stoljeću prije Krista. Tako da za Isusovo vrijeme je bilo snažno očekivanje Mesije-Krista u Izraelu.

Isus – Pomazanik

            Već  prilikom Isusova rođenja u Betlehemu, anđeli su pastirima predstavili Isusa kao obećanog Mesiju rekavši im: „Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist Gospodin (Lk 2,11).“ On je začet po Duhu Svetom pa je on od samoga početka onaj kojega je Bog Otac posvetio-pomazao i poslao na svijet (Iv 10,36). Josip, Isusov očuh bio je od Boga pozvan da uzme Mariju za svoju ženu jer onim što je u njoj je od Duha Svetoga začeto, da se onda Isus rodi u mesijanskome Davidovome rodu. Stoga, ona rodoslovlja koja slušamo za Božić žele upravo potvrditi da je isus iz loze Davidove i da je On obećani Mesija – Krist – Pomazanik.
Konačno, Krist je bio pomazan Duhom Svetim prilikom Ivanova krštenja na Jordanu kada je na Njega sišao Duh Sveti u obliku goluba. Na taj način je Isus bio pomazan od svojegaa oca Duhom Svetim i snagom. Sveti Irenej Lionski nam govori za Isusa Krista sljedeće: „On je onaj što označuje samo njegovo ime, jer pod Kristovim se imenom podrazumijeva onaj koji je pomazao, onaj koji je pomazan i samo pomazanje kojim je pomazan: onaj koji je pomazao jest Otac, onaj koji je pomazan jest Sin, a bio je pomazan u Duhu koji je pomazanje (Adversus haereses, 3).“

Petrova ispovijest vjere

            Kada je naš božanski učitelj  Isus s apostolima hodao po selima Cezareje Filipove, inače poganski kraj, upitao je učenike: „Što govore ljudi, tko sam ja? (Mk 8, 27).“ I postoli su Isusu podnijeli izvještaj. Jedni su govorili da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, a treći da je neki od proroka. Dakle, ljudi u Isusu vide jednog od  preobraženog proroka. Potom ih Isus pita: „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“ Apostol Šimun-Petar odgovori: „Ti si Pomazanik – Krist.“ Potom im Isus zaprijeti da nikome o tome ne govore. Jer su svi imali krivu sliku o Mesiji. Za veliku većinu ljudi onoga doba, Mesija je morao biti politički vođa, nasljednik kralja Davida, koji će utvrditi Izraelsko kraljevstvo. Isus nije došao da obnovi Izraelsko kraljevstvo, nego da ispuni božanski spasenjski naum – da sve ljude privuče k sebi i spasi ih od grijeha. Zbog toga Isus mora podnijeti sramotu križa jer Bog je naumio ljude spasiti na mjestu gdje su ljudi i pali – na drvetu spoznaje dobra i zla.

Kristova misija

            Isus sebe ne naziva direktno Mesijom-Kristom-Pomazanikom. On sebe radije naziva #Sinom čovječjim“. I Isus govori apostolima da Sin čovječji „treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane“. Dakle, Isus želi reći da njegova prvenstvena misija je pobijediti smrt-grijeh. Doduše, mnogo će pretrpjeti zbog toga, biti odbačen od religijskih vlasti, umrijet će strašnom smrću, no neće ostati u grobu, nego će treći dan ustati. Dakle, nije najveći problem okupacija Izraela ni veličina zemaljskoga kraljevstva već je najveći problem što ljudi su podložni smrti. I zato će Bog pobijediti smrt, svojom smrću kako bi ljudi živjeli u radosti i miru sa svojim Bogom u Njegovu kraljevstvu koje nema granice, koje je beskonačno.

Nepoznavanje Krista

            Apostolima je bilo nerazumljivo da Mesija mora trpjeti i umrijeti. Nisu dovoljno poznavali Sveto pismo. Oslanjali su se na ljudsku predaju, a ne na Božju. Zato je dobro četiri stoljeća kasnije sv. Jeronim rekao: "Nepoznavanje Pisma jest nepoznavanje Krista.“  Isus je Petru rekao, nakon što ga je ovaj stao odvraćati od muke i smrti: „Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!“ I dan danas često bi mi Bogu govorili što on treba nama i svijetu učiniti jer mi kao da znamo puno bolje nego li On. Stoga, kada molimo Boga, nemojmo moliti kao da je Bog dužan nas uslišiti, nego molimo uvijek govoreći „budi volja Tvoja.“

Zaključak

            Isus je svojim životom dokazao da je On Krist-Mesija-Pomazanik. On je pravi kralj, ali njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta. On je poput kralj u borbi pobijedio smrt, svojom smrću na križu pobijedio ljudskog neprijatelja – smrt i đavla. On jest pravi prorok jer nam je obećao da će nam se opet vratiti te nam dao smjernici za život do tada. On jest pravi svećenik jer je sam sebe prinio na žrtveniku križa nebeskome Ocu da nas spasi i posveti. S time je obnovio cijeli ljudski rod te svi oni koji su Kristovi po krštenju i sv. Potvrdi postaju pomazanici. I kada smo jednom pomazani Duhom Svetim, onda i živimo dostojno toga pomazanje. Onda živimo poput Isusa Krista koji je rekao: „Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.“ Tako neka bude, amen.

 


           


Ispis   E-mail