4. nedjelja kroz godinu

ONAJ KOJI IMA VLAST

Pnz 18, 15-20, Ps 95, 1-2.6-9, 1Kor 7, 32-35, Mk 1, 21-28.

            Čuli smo u Knjizi ponovljenog zakona kako je Gospodin obećao izabranom narodu da će podignuti proroka iz naroda poput Mojsija. Naime, Izraelci nisu mogli gledati Boga onakvog kakav on jest, to naposljetku ne može nitko od ljudi, pa im Bog daje obećanje da će im poslati čovjeka kojemu će u usta staviti svoje riječi i koji će narodu govoriti sve što mu Bog zapovijedi. To je veliko i snažno obećanje koje se ispunja u Isusu Kristu, proroku, svećeniku i kralju – Sinu Božjemu, pravome Bogu i pravome čovjeku. 

            Gospodin Isus, nakon što je odabrao prva četiri učenika kraj Genezaretskoga mora u pokrajini Galileji, otišao je u gradić Kafarnaum, koji se nalazio u blizini. Kafarnaum je bio važni gradić u kojemu je bila smještena carinarnica i jači odred rimskih vojnika. Poslije Jeruzalema, u Novome zavjetu, taj se grad spominje najviše puta (16 puta). To je bio Isusov grad, kako nam govori sveti Matej, tu se nalazila i kuća sv. Petra, u kojoj je vjerojatno stanovao i naš Gospodin Isus. No, zbog svoje važnosti, građani su bili oholi, stoga je Gospodin izrekao proroštvo nad Kafarnaumu da će propasti.
            Danas smo slušali u svetome evanđelju po Marku, kako Gospodin naš Isus u kafarnaumskoj sinagogi naučava. U sinagoge su se Židovi sastajali da čitaju Mojsijev Zakon, da o njemu razmišljaju i da se Bogu mole. Pismoznanci su bili učeni ljudi koji su tumačili Mojsijev zakon, no mogli su tumačiti i ostali muškarci. Gospodin Isus je tko počeo podučavati narod koji je ostao zanesen Njegovim naukom. Kako nam govori evanđelista: „Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.“ Dakle, Gospodin naučava Božju nauku, ne ljudsku, govori riječi svojega Oca, a ne riječi ljudi.

            Gospodin Isus je Onaj koji ima vlast nad čovjekom. Njegova vlast oslobađa čovjeka. To vidimo po čovjeku koji je opsjednut nečistim duhom. Čovjek koji je imao nečistoga duha bio je u sinagogi, što je zanimljivo. Znamo da đavao i demoni dršću pred Bogom i da od Njega bježe. No, izgleda da je Židovska zajednica u Kafarnaumu odlutala od Boga, ako nečisti dusi mogu slobodno ući u kuću molitve. No, ovaj put se đavao prevario. U sinagogu je ušao sam Bog, Isus Krist. I nakon podučavanja, nečisti duh je iz čovjeka kriknuo: „Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!“ On govori u množini. Govori u svoje ime i u ime tih pismoznanaca koji su odlutali od Boga živoga. No, Gospodin ne ulazi u dijalog s đavlom, nego mu prijeti da umukne i izađe iz čovjeka. Stoga, budimo oni koji će uvijek biti uz Boga, koji će uvijek biti slobodni i radosni i koji će prepoznati Gospodina Isusa i dan danas u našemu svijetu, u našemu društvu, u našim susjedima, ali i u našim svetinjama.

            Gospodin Isus je Onaj koji ima vlast nad nečistim dusima. Nečisti dusi i dan danas znaju se uvući u crkvenu zajednicu. Oni su često među nama i u nama. Dolazimo slušati Božju riječ, a kadkad se uvrijedimo ili mislimo da nas svećenik „špota“ jer nam izlaže sveto evanđelje koje od nas traži obraćenje, promjenu mentaliteta. I onda poput opsjednutog čovjeka komentiramo da nas svećenik muči. Svaki svećenik koji beskompromisno propovijeda evanđelje, mora nas mučiti. Ako nas tumačenje Božje riječi ne potrese, ako nas Božja riječ ne oslobađa od naših nečistih duhova koje imamo, tada On nije poput Isusa Krista, što je njegova prvenstvena zadaća. Stoga, imajmo na pameti da nas Gospodin oslobađa naših nečistih duhova, a to su naši grijesi i slabosti, naše mane i propusti, ako se damo podučiti od Gospodina i ako mu redovito predajemo svoje grijehe. Tako neka bude, amen.

 


Ispis   E-mail