Misijska nedjelja

O MISIJAMA

Uvod

            Crkva danas na misijsku nedjelju pred nas stavlja razmišljanje o misijama, ali ne samo razmišljanje, nego Crkva traži od nas i misijsko djelovanje. Naime, nakon što je naš Gospodin uskrsnuo te se objavio svojim učenicima rekao im je: „Pođite u cijeli svijet i navijestite Radosnu vijest svakome stvorenju! Tko bude vjerovao i pokrstio se, bit će spašen, tko ne bude vjerovao bit će osuđen (Mk 16,16).“

Misije u Svetome pismu

            Bog je od početaka čovjeku zadavao misije, zadatke. Adamu i Evi je dao misiju da se plode i množe, potom da obrađuju i čuvaju zemlju, Noi  je dao misiju da izgradi veliku barku i na taj način spasi čovječanstvo od uništenja, Abrahamu daje misiju da žrtvuje svojega sina Izaka, Mojsiji da izvede Izraelce iz egipatskog ropstva, Suce da oslobađaju Izraelce od neprijatelja, proroke da opominju narod da se obrate od svojih grijeha, kralju Davidu da vlada Izraelom, Salamonu da mu izgradi hram, Nehemiji da hram obnovi, Josipu da uzme Mariju za svoju ženu. Dakle, Bog od početka ima zadatke iliti misije za ljude.

Svrha misija

            Svrha Božjega zadatka iliti misije je da čovjeka učine radosnim. No, Božji zadaci mogu biti na prvi pogled i čudni, no ako ih ipak odlučimo izvršiti vidjet ćemo da su itekako imali smisla. To nam najbolje govori primjer kada je Bog tražio od Abrahama da žrtvuje svojega sina Izaka. Abraham je krenuo izvršiti taj zadatak, no Bog ga je zaustavio pred sam kraj, govoreći Abrahamu da je to bila samo kušnja vjere. Naš Gospodin Isus Krist dao je zadatak svojim apostolima. Apostoli moraju poći u svijet i svima govoriti o kraljevstvu Božjemu tj. da svaki čovjek je pozvan da bude radostan s jedinim i pravim Bogom.

Crkva je misijska

             Ta misija još nije dovršena. Stoga, svaki Isusov učenik, a to smo svi mi koji smo kršteni, imamo nastaviti taj zadatak. S jedne strane moramo sami osjetiti i živjeti Radosnu vijest. Čovjek koji nije evangeliziran, ne može ni druge evangelizirati. S druge strane poslani smo drugim ljudima da im navijestimo ljepotu kraljevstva Božjega. Tu misiju konkretno izvršavamo tako što potičemo naše bližnje na vjeru, što molimo te što ljubimo jedni druge i riječima i djelima.

Ljudi izvan Crkve

            Ima ljudi koji mrze Boga i Crkvu. Ima ljudi koji ne vjeruju u Boga. Ima ljudi koji vjeruju u nešto drugo. Takvim ljudima smo isto poslani da izvršimo zadatak. Ako se oni i ne obrate, mi smo svoju misiju obavili jer smo napravili ono što Gospodin od nas i traži. No, imajmo na pameti da ne trebamo odmah odustati ako se takvi ljudi ne obrate. Mi se moramo i dalje truditi i pronalazite druge načne kako da ih pridobimo za kraljevstvo Božje.

Misije i misionari u doslovnome smislu riječi

            Neki svećenici, redovnici i redovnici ali i vjernici laici odlučili su otići u daleke zemlje gdje ljudi još uopće nisu čuli za Isusa Krista. Oni se nazivaju misionari jer doslovno izvršavaju Isusovu misiju. Žele tim ljudima pokazati ljepotu radosti života s Isusom Kristom. Oni ne samo da im propovijedaju, nego baš poput Isusa i liječe bolesnike, grade bolnice i škole, podučavaju ljude, pomažu i u gospodarstvu i kulturi. Na sve moguće načine, dakle, izvršavaju Isusov zadatak iz velike ljubavi prema Njemu, a i zato jer su osjetili što znači biti kršćanin koji služi.

Zaključak

            Dobro je da razmišljamo koji zadatak je nama Bog povjerio i da ga onda obavimo. To je misija. No, dobro je da molimo i pomažemo misionare koji u dalekim zemljama izvršavaju Isusov zadatak. Na taj način smo i mi misionari. U izvršavanju Božjih misija, neka nam pomogne zagovor Presvete Bogorodice i sv. Franje Ksaverskog, zaštitnika misija i misionara. Tako neka bude, amen.


Ispis   E-mail