KADA JE NAŠ PRISTUP NAŠ GOSPODIN ISUS KRIST, NEĆEMO IMATI VREMENA VIDJETI LJUDSKE GREŠKE!