NAŠI MINISTRANTI I PREDSTAVNICI VJEROUČENIKA NA HODOČAŠĆU U LUDBREGU

U četvrtak 31. kolovoza u svetištu predragocjene krvi Kristove u Ludbregu je održan susret ministranata i vjeroučenika. Na susretu su sudjelovali i ministranti iz naše župe i nekoliko vjeroučenika.
Tema susreta je bila: „svijetli uzor vjere i prijateljstva s Isusom blaženi Carlo Acutis“.
Na početku je bio rad u skupinama, zatim je bila sveta misa. Poslije pauze je sve završilo u župnoj crkvi.
Zajedno sa ministrantima i vjeroučenicima je bio naš župni vikar vlč. Andrija Botković.