TRIBINA O DJELOVANJU KATOLIKA DANAS - ŠKOLA PRED SUVREMENIM IZAZOVIMA