ZBOR "SERAFINI" IZ PUŠĆINA GOSTOVAO U ŽUPI VELIKI BUKOVEC

ZBOR "SERAFINI" IZ PUŠĆINA GOSTOVAO U ŽUPI VELIKI BUKOVEC

U nedjelju 01. listopada zbor „Serafini“ iz župe Presvetog Trojstva Nedelišće – filijala Pušćine, zajedno sa župnikom gostovao je u župi sv. Franje Asiškog u Velikom Bukovcu.
Župnik je predslavio večernju svetu misu u zajedništvu sa domačim župnikom, a zbor iz Pušćina je predvodio pjevanje.
Ova večernja sveta misa je bila prvi dan trodnevnice – duhovne priprave za župno proštenje sv. Franje Asiškog. Sveti Franjo Asiški je zaštitnik župe Veliki Bukovec.