MOLITVA KRUNICE PO ČITAVOJ ŽUPI!

MOLITVA KRUNICE PO ČITAVOJ ŽUPI!
 
Osim u župnoj crkvi u Nedelišću, crkvi u Pušćinama i kapelama gdje se služe mise, ovaj mjesec molimo krunicu i kod raspela i poklonca po čitavoj župi.
Tako smo jučer molili krunicu kod raspela na kraju ulice Karlović Vinka, prekjučer u ulici Martina Viljevca, sutra u petak molimo u Pretetincu kod kapelice Presvetog Trojstva i u Pušćinma u kapeli Uzvišenja Svetoga Križa. Molimo u 19:00 sati.
Dođite, kako bismo svoja srca, po zagovoru BDM, otvarali Božjoj milosti.
Za idući tjedan bit će raspored na župnom listiću.
 
 
 
 
U prilogu je slika od jučer.
foto: Franjo Maček