MOLITVA KRUNICE U PRETETINCU, SLAKOVCU I PUŠĆINAMA