MOLITVA KRUNICE U PRETETINCU PREMA ČREČANU I U SLAKOVCU U KAPELI SV. FLORIJANA

MOLITVA KRUNICE U PRETETINCU PREMA ČREČANU I U SLAKOVCU U KAPELI SV. FLORIJANA