SUSRET DJECE SA SVETIM NIKOLOM

 SUSRET DJECE SA SVETIM NIKOLOM

 U nedjelju 03. prosinca u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Nedelišću poslije poldanje svete mise bio je susret djece sa sv. Nikolom. Ujedno je za vrijeme svete mise bilo predstavljanje kandidata za „PRVU SVETU PRIČEST“.
Pjesmom i recitacijom u doček svetog Nikole uključila su se oba dječja vrtića koja djeluju na području naše župe: dječji vrtić “Zvončić” i dječji vrtić „Zvjezdica“.
Nakon molitve i razgovora sa sv. Nikolom djeca su dobila od sv. Nikole prigodne poklone. Na susretu sa svetim Nikolom sudjelovalo je oko 300 djece.

Pokloni su dar našeg župnog karitasa.