Obnova misijskog raspela i postolja za kipove

Ovih dana (ožujak 2019.) su postavljeni na novo postolje kipovi Srca Isusova i Srca Marijina, a također je obnovljeno misijsko raspelo na južnom pročelju župne crkve. Zahvaljujemo se gosp. Ivanu Krikoviću na donaciji. Govori nam sv. Pavao: "I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!" (Kol 3,17)


Ispis   E-mail