PROŠTENJE GOSPE LURDSKE

PROŠTENJE GOSPE LURDSKE U NEDELIŠĆU

U našoj župi Presvetog Trojstva u Nedelišću se nalazi najstariji kip Blažene Djevice Marije Lurdske u Hrvatskoj kojega je dopremio 1883.g. iz Pariza u Nedelišće tadašnji župnik Ignacije Szele s kapelanom Feliksom Burkeom. Zbog toga se na poseban način u ovoj župi časti Gospa Lurdska.
Duhovnu pripravu (trodnevnicu) za blagdan Gospe Lurdske predvodio je p. Zvonko Vlah (svećenik isusovac).
Na sam dan misno slavlje je predslavio vlč. Josip Đurin, nekadašnji kapelan u župi Nedelišće, a sada odgojitelj na bogosloviji u Zagrebu.
Prošle godine naša župa je i hodočastila u Lurd, gdje se ukazala Majka Božja.