Predstavljanje Župnog ekonomskog vijeća

Na Prvu korizmenu nedjelju (10.03.2019.) župnoj zajednici predstavljeni su članovi Župnog ekonomskog vijeća te su primili lente sa župnim grbom kao vanjski znak časne i odgovorne službe koju obavljaju u Crkvi.

Članove Župnog ekonomskog vijeća potvrdio je Biskupski ordinarijat u Varaždinu na prijedlog župnika Tihomira ciglara. Članovi su: Franjo Cimerman, Ivan Golub, Marijan Horvat, Marija Horvat, Dragan Novak, Josip Senčar, Mijo Cofek i Željko Đuran.

Župno ekonomsko vijeće je ustanovlje­no od župnika kao tijelo sudjelovanja vjernika u upravljanju župnim ekonomskim dobrima. Vijeće ima slijedeće zadatke: pomaže župniku u pripremi redovitog i izvanrednog župnog predračuna, naznačuje predvidive izdatke za razne djelatnosti i način njihova pokrića, pre­gledava i odobrava na kraju svakog pothvata blagajničke knjige, odnosno dokumentaciju kao i završni račun, daje mišljenje o izvanred­nim pothvatima župe i brine se o čuvanju isprava i dokaznica na kojima se teme­lji pravo župe na dobra. Vijeće ima savjetodavni karakter.


Ispis   E-mail