POSTAVLJANJE NOVE OGRADE PORED ŽUPNE CRKVE!

 
POSTAVLJANJE NOVE OGRADE PORED ŽUPNE CRKVE!
 
Danas u subotu pored župne crkve bila je radna akcija postavljanja nove ograde. Ograda se nedavno urušila zbog dotrajalosti.
Hvala svima koji su sudjelovali na radnoj akciji i poduzeću „STROJARSTVO BRANILOVIĆ“ koje je doniralo stupove.
SVIMA ISKRENO HVALA!