Najpopularniji neuroznanstvenik na internetu: Vjerujem u Boga i čitam Bibliju, kad vidite ljudski mozak morate se diviti

Najpopularniji neuroznanstvenik na internetu: Vjerujem u Boga i čitam Bibliju, kad vidite ljudski mozak morate se diviti

https://www.bitno.net/vijesti/svijet/najpoznatiji-neuroznanstvenik-na-internetu-vjerujem-u-boga-i-citam-bibliju-kad-vidite-ljudski-mozak-morate-se-diviti/