NA ULTREJI KURSILJA SUDJELOVALI I KURSILJISTI IZ NAŠE ŽUPE!