HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU, 08.06.2019.

Dan prije nedjelje Duha Svetoga (Duhova), naša župa je hodočastila po običaju u svetište Majke Božje Bistričke u Mariju Bistricu. Isprva je bilo poteškoća s pronalaženjem autobusnog prijevoza, no Providnošću Božjom sve je lijepo organizirano. Oko 150 župljana krenulo je u tri autobusa ujutro u 06.00 sati, a uz to je išlo još oko 100-ak župljana u svojim autima. Po putu se molila krunica i litanije. Kada smo stigli u svetište imali smo ulaznu svečanu procesiju gdje smo obišli Oltar i pjevali marijanske pjesme, posebice svima nama dragu pjesmu: „Majko Božja Bistrička, moli se za nas, mi smo tvoji putnici blagoslovi nas…“ Potom smo imali pobožnost križnoga puta na „Klavariji“, a onda je bila prilika za svetu Ispovijed. Naše ministrante ispovijedao je naš župnik te vlč. Mario Filipović i vlč. Miro Denac. U 11.00 je bila svečana sv. Misa u svetištu na otvorenom koju je služio domaći župnik preč. Domagoj Matošević. U procesiji su naši ministranti imali milost i čast nositi kip Majke Božje. U pola tri sata bila je zahvalna oproštajna procesija te smo se svi radosni vratili svojim domovima ojačani vjerom.


Ispis   E-mail