Sakramenti

Krštenje

Krštenje je prvi, osnovni, temeljni sakrament Crkve. Krist ga je ponudio svima da imaju život vječni. Krštenje je sakrament vjere. Krštenje je najveći milosni dar Presvetog Trojstva koji čovjek prima nakon ulaska u život. Sakrament krštenja dao nam je Isus Krist, da nas po njemu posveti i uključi u svoju Crkvu. Rekao je: «Idite i učinite mojim učenicima sve narode! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!» (Mt 28, 19). Po sakramentu krštenja od nebeskog Oca primamo Duha posinjenja i ubrajamo se u djecu Božju. Isus nas u svojoj Krvi po sakramentu krštenja pere od grijeha - istočnog i osobnih. Krštenjem čovjek postaje novo stvorenje, nanovo rođeno iz vode i Duha Svetog te se po njemu ugrađujemo u kraljevsko svećeništvo i postajemo narod Bogu stečen. Po krštenju smo za Boga vezani - postajemo njegova draga svojina. Ovaj sakrament je početak životnog hoda čovjeka prema vječnom sjedinjenju s Bogom u ljubavi, u nebu. Krštenje je temelj i vrata ostalim sakramentima i milostima koje nam oni dijele.

ZAŠTO ŽELITE KRSTITI VAŠE DIJETE?

Krštenje je temelj kršćanskog života. Bez njega nije moguće primiti ostale sakramente. Po krštenju smo oslobođeni od istočnoga grijeha, nanovo smo rođeni kao djeca Božja te postajemo članovi Crkve katoličke – postajemo kršćani. Krst utiskuje u krštenika neizbrisiv biljeg, zato se sakrament krštenja može primiti samo jednom u životu. Krstimo djecu koja još nisu svjesna tih velikih duhovnih dobara koja primaju po krštenju, pouzdavajući se u ro­ditelje (koji su svjesni kršćani) da će oni osigurati djetetu vjersku pouku i vjerski život. S tom pretpostavkom Crkva prima djecu na krštenje. Vi kao dobri roditelji želite Vašem djetetu dati sve najbolje što možete i što će mu u životu koristiti. Sve što je za dobro djeteta Vi mu dajete, makar ono toga nije svjesno. Dužni ste brinuti se za njegovo tjelesno, duševno i duhovno zdravlje. Kao kršćanski vjernici znadete za Isusa Krista, za njegov život i nauk, za njegovu muku, smrt, za njegovu bezgraničnu ljubav prema svima; znadete za njegovu Crkvu, za smisao ljudskog života koji je usmjeren prema sretnoj vječnosti, znadete za zapovjedi, poznajete sakramente kojima se posveću­jemo... A sve to blago vjere Kristove može koristiti samo onaj koji je kršten. Vaše kršćansko majčinsko i očinsko srce ne bi željelo da Vaše dijete ostane bez tih velikih duhovnih dobara. Zato vjerujemo da krštenje svoga djeteta ne tražite zbog «pukog običaja naših starih» ili zbog ljudskog obzira, nego krštenje želite i tražite iz vlastitog uvjerenja o koristi i potrebi tog prvog sakramenta za vaše dijete.

ŠTO JE POTREBNO ZA KRŠTENJE VAŠEG DJETETA

 • Krštenje treba najaviti oko mjesec dana prije u župnom uredu.
 • Krštenje je u župi Vašeg boravka, i to u župnoj crkvi, a ne u filijalama..  
 • Roditelji trebaju odrediti kumove.
 • Ako kumovi nisu iz naše župe moraju donijeti potvrdu svojeg vlastitog župnika da mogu kumovati na krštenju.
 • Na krštenje je potrebno doći u točno u dogovoreno vrijeme; bolje nekoliko minuta ranije, nego kasnije. Budući da je najčešće krštenje skupno, tim je više potrebna točnost.

TKO MOŽE BITI KUM NA KRŠTENJU:

 • katolik sa navršenih 16 godina života;
 • treba biti kršten, pričešćen i krizman;
 • mora biti crkveno vjenčan (nije dovoljno samo civilno vjenčanje) – ali mora također biti i krizman;
 • da nije rastavljen i ponovno civilno vjenčan ili da ne živi u izvanbračnoj zajednici;
 • da ne živi u izvanbračnoj zajednici i odbija se crkveno vjenčati (a mogao bi);
 • da provodi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom;
 • otac i majka djeteta ne mogu biti kumovi.

Tako kaže Crkveni Zakonik i to moramo uvažiti.

Krsni kumovi su pred Crkvom jamstvo da će dijete biti kršćanski odgojeno. Ako roditelji ne bi mogli tu dužnost izvršiti, onda su kumovi dužni ozbiljno i savjesno pobrinuti se za vjerski odgoj djeteta. Stoga kumstvo nije za šalu. Kumovi su pozvani primjerom i riječju poučavati svoje kumče vjerskom životu. Njihov život mora biti uzoran vjernički život. Stoga, pri odabiranju kumova neka roditelji ne gledaju da li su kumovi imućni već da za kumove odaberu uzorne vjernike.

ŠTO JE POTREBNO PONIJETI NA KRŠTENJE?

Krsnu svijeću i bijelu haljinicu.