Župne informacije

ŽUPNE OBAVIJESTI

ZIMSKE KVATRE

Započinje zimski kvaterni tjedan u kojemu smo pozvani na intezivniju molitvu, pokoru i dobra djela. Tjedan je posvećen kršćanskoj dobrotvornosti i zahvali Bogu za njegova dobročinstva. Nemrs se preporuča u srijedu, petak i subotu.

NEDJELJA CARITASA

Sljedeću nedjelju je nedjelja Caritasa. Poslije svake sv. Mise moći ćete dati svoj prilog za potrebe Caritasa. Za tu prigodu su naši firmanici napravili Božićne čestitke pa ćete ih moći nabaviti.

ŽUPNI KALENDARI ZA 2020.

Od sljedeće nedjelje moći ćete si nabaviti župne kalendare za 2020.godinu.
Jedan list: 3 kn;  Dvanaest listova: 20 kn

UPIS MISNIH NAKANA ZA 2020.

Od utorka, poslije sv. Mise zornice, moći ćete upisivati misne nakane za 2020. godinu. Potrebno je donijeti obiteljsku knjižicu.

ZAHVALA I PODSJETNIK NA OBITELJSKI DOPRINOS ZA CRKVU, ZVONARA I KANTORA

Zahvaljujemo se svima Vama koji ste dali svoj dar za našu crkvu, kantora i zvonara/sakristana. Vašim darom plaćaju se režije, održava se crkva i župni dvor, nagrađuju se crkveni službenici te uređuje sve što je potrebno za našu župu (listići, župne kateheze, materijali za ured i crkvu...)
Podsjećamo da je kraj godine blizu te oni koji nisu još darovali, neka to učine. Do sada je darovalo oko 900 obitelji od sveukupno 2000 obitelji naše župe. Ne zaboravimo da Bog voli vesela darivatelja.

SUSRET MLADIH U SV. MARTINU NA MURI, 07.12.2019.

Pozivaju se mladi (15-25.g.) da se jave župniku ako žele u subotu u 18:00 sati biti na susretu mladih u Sv. Martinu na Muri.

KATOLIČKI TISAK

Bilo vi dobro da svaka katolička obitelj čita jednu katoličku tiskovinu i na taj način oplemenjuje svoju dušu. Prestanimo čitati žutilo, a počnimo čitati korisna štiva.

TJEDNIK: GLAS KONCILA: 500 KN (ne treba se platiti odjednom, nego može se svaku nedjelju ga kupiti za 10 kuna. Važno ga je naručiti da tiskovina u određenoj količini stiže na župu).

MJESEČNIK:  ŽIVO VRELO (časopis o nedjeljama i blagdanima) – 170 KN, MAK (MALI KONCIL za djecu i mlade) 110 KN, KANA (Obiteljska revija) 150 KN, VERITAS (glasnik franjevaca konvetualaca) 110 KN, Glasnik Srca Isusova i Marijina - 94 KN, Marija - 70 KN

TROMJESEČNIK: GLASNIK SV. JOSIPA – 40 KN, BIBLIJA DANAS – 40 kn,

GODIŠNJAK: Vjesnik biskupa Langa (list zagrebačkih bogoslova, izlazi dva put godišnje) – 20 KN, DANICA – 50 KN,

NAŠI POKOJNICI

SAKRAMENAT ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI

ŽUPNE ZAJEDNICE

ZBOROVI

Župni mješoviti zbor: Srijeda u 18:30
Zbor djece i mladih: Subota u 10:00

MINISTRANTI

Subota 6:00

Pozivaju se ministranti na sv. Mise zornice. One će biti u bodovnom ocjenjivanju prigodom blagoslova domova. Samo oni ministranti koji će dolaziti na sv. Mise zornice moći će ići sa svećenikom na blagoslov.