Župne informacije

ŽUPNE OBAVIJESTI

OBLJETNICA VARAŽDINSKE BISKUPIJE - 05.07.1997. – 05.07.2020.

05.07.1997. je papa Ivan Pavao II. bulom „Clarorum sanctorum“ utemeljo Varaždinsku biskupiju i za prvog biskupa imenovao mons. Marka Culeja. Na 23-u obljetnicu molimo za pokojnog biskupa Marka, umirovljenog biskupa Josipa i aktualnog biskupa Božu kao i za sve svećenike i vjernike naše biskupije.

ZLATNA MISA U GORIČANU - 50-GODINA SVEĆENIŠTVA MONS. LEONARDA LOGOŽARA, UMIROVLJENOG ŽUPNIKA ŠTRIGOVSKOG I DEKANA

05.07.2020. u 11:00 u Goričanu će mons. Leonard Logožar svečanom sv. Misom zahvalnicom zahvaliti Bogu za 50 godina svećeničke službe. Mons. Leonard Logožar zaređen je za svećenika u Zagrebu 29.06.1970., potom je bio kapelan u našoj župi za župnika Karla Bubanića, potom biva premješten za kapelana u Daruvar, a onda postaje župnikom u Štrigovi do umirovljenja 2017. godine. Zlatomisniku čestitamo i molimo za njega.

ZAHAVLA

Josip Senčar, crkveni odbornik iz Slakovca, složio je rukohvat na stubištu za kor u župnoj crkvi. Ovim mu se zahvaljujemo.

KORONA VIRUS

Nekada kada su bolesti i nevolje zaprijetile vjernicima, oni su zajedno sa svojim duhovnim pastirima hodočastili, molili i činili pokoru da Gospodin Bog oslobodi narod od zala. Gdje nam je vjera danas?

MOLITVA PROTIV KORONE
Gospode, Bože naš, koji si bogat milosrđem i koji mudrošću svojom upravljaš našim životima, poslušaj našu molitvu, primi naše pokajanje za grijehe, okončaj  ovu novu zaraznu bolest, ovu epidemiju, kao što si odmaknuo kaznu od svog  naroda u vrijeme kralja Davida.
Ti, liječniče naših duša i tijela, povrati zdravlje svima koji su zahvaćeni ovom bolešću, podigni ih iz njihovih bolesničkih ležajeva kako bi te slavili, Milosrdni Spasitelju, i sačuvaj zdravima sve koji nisu zaraženi. Po svom velikom milosrđu, Gospode, blagoslovi, osnaži i sačuvaj sve koji iz s ljubavlju i požrtvovnošću brinu o bolesnima, bilo u njihovim domovima ili u bolnicama.
Odagnaj sve bolesti i patnje od svoga naroda i pouči nas da cijenimo život i zdravlje kao tvoje darove. Daruj nam mir svoj, Bože, i ispuni srca naša nepokolebljivom vjerom u tvoju zaštitu, u tvoju pomoć i ispuni ih ljubavlju prema tebi i bližnjemu.
Jer ti nas miluješ i spašavaš, Bože naš, i tebi uzdižemo slavu: Ocu i Sinu i Svetomu Duhu, sada  i vazda i u vijeke vjekova.
         

NAŠI POKOJNICI

SAKRAMENAT ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI

ŽUPNE ZAJEDNICE