Župna kateheza

Tjedni raspored kateheze - vjeronauka

DRUGI RAZREDI - SUBOTA
     9:00 - 9:45  OŠ Nedelišće (u crkvi u Nedelišću)
10:00 - 10:45  PŠ Pušćine (u crkvi u Pušćinama)
11:00 - 11:45  PŠ Dunjkovec (u kapeli u Dunjkovcu)
Župna kateheza je za one koji se pripremaju za svete Sakramente i čiji su roditelji ispunili prijavnicu za župnu katehezu, koju možete podići u Župnom uredu ili kod vlč. đakona nakon kateheza.