Župna kateheza

Tjedni raspored kateheze - vjeronauka

ŽUPNE KATEHEZE NEMA ZA VRIJEME LJETNIH ŠKOLSIH PRAZNIKA. 
POTIČEMO NA DOLAZAK SVETIH MISA, MOLITVU I ČITANJE BOŽJE RIJEČI (BIBLIJE)
KRIZMANICI

Brošure

Osnovne stvari o vjeri za firmanike
Crkva - djelo Duha Svetoga
Sakramenti - dioništvo Božje milosti
Sveta Potvrda
Slavlje sakramenta Potvrde
Moje mjesto u Crkvi
DODATAK - osnovni molitveni obrasci
   

Video

Potvrda (Krizma, Firma)

Silazak Duha Svetoga

Mi smo Katolička Crkva!

Moje mjesto u Crkvi

Crkva - djelo Duha Svetoga

Sakramenti – dioništvo Božje milosti

Slavlje sakramenta Potvrde