Sakramenti

Sakramente Novoga Zavjeta ustanovio je Gospodin i povjerio ih Crkvi. Oni su čini Krista i Crkve, znakovi su i sredstva kojima se izražava i jača vjera, iskazuje štovanje Bogu i ostvaruje posvećenje ljudi, oni učvršćuju i očituju crkveno zajedništvo. Sakramenata ima sedam, isti su za svu Crkvu i pripadaju božanskom pokladu, stoga ih samo vrhovna crkvena vlast odobrava i određuje što zahtijeva za njihovu valjanost.
 
Svi sakramenti imaju pet oznaka: oni su sakramenti Krista, sakramenti Crkve, sakramenti vjere, sakramenti spasenja i sakramenti vječnog života. Sakramenti su „ sakramenti Crkve “ u dvostrukom značenju riječi. Po njima Krist spasiteljski djeluje „ u crkvi “ , ali sakramenti su i „ za Crkvu “ ukoliko posreduju otajstvo zajedništva s Bogom koje je izvor samog jedinstva Crkve.
 
Sakramenti su učinkoviti znakovi milosti po kojima nam se podjeljuje božanski život. Vidljivi obredi u kojima se sakramenti slave označuju i ostvaruju milosti vlastite pojedinom sakramentu. Donose plod ukoliko ih se prima s dužnim raspoloženjem. Crkva slavi sakramente kao svećenička zajednica, strukturirana po krsnom svećeništvu i službeničkom svećeništvu. Duh Sveti pripravlja na sakramente po Riječi Božjoj i po vjeri koja prihvaća riječ u raspoloženom srcu. Sakramenti učvršćuju i izražavaju vjeru. Plod sakramentalnog života je istovremeno osobni i crkveni. Za vjernika to, s jedne strane, znači živjeti za Boga u Kristu Isusu, s druge je strane rast Crkve u ljubavi i poslanju svjedočenja.
 
Zahvaljujući njima u kršćanima se život rađa i raste, po njima kršćani primaju ozdravljenje i dar poslanja.