Župnik

Poštovani župljani!
Iskreno Vas pozdravljam u otvorenosti prema Vama i otvorenosti prema Božjoj Riječi i milosti.
Imam 46 godina. Kršten sam u župi Višnjica i tamo sam polazio Osnovnu školu. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završio sam u Zagrebu, kao i Katolički bogoslovni fakultet. Za đakona sam zaređen 1998. godine, a službu đakona sam vršio u župi sv. Nikole biskupa u Koprivnici. Za prezbitera sam zaređen (svećenika) 1999. godine. Nakon mlade mise bio sam župni vikar (kapelan) u župi Vidovec kod Varaždina. Od 2000. – 2020. bio sam župnik u župi Sveti Martin na Muri.
Sada me naš varaždinski biskup mons. Bože Radoš poslao  u župu   Presvetog Trojstva u Nedelišće za župnika. To je poslanje Crkve i trudit ću se kako bih u otvorenosti prema snazi Duha Svetoga to poslanje i što bolje vršio.
Postoje trenutci našega života kada možda sve ne razumijemo, ali ne smijemo gubiti pouzdanje u Božju providnost.
Kaže nam psalmist: „Uzdaj se u Gospoda i čini, što je dobro, da ostaješ u zemlji i uživaš dobra njezina. Imaj svoju radost u Gospodu; on će ti ispuniti što ti želi srce! Prepusti Gospodu sudbinu svoju; pouzdaj se u njega: "on će već to urediti! On će dati, te pravednost tvoja zasja kao svjetlost, pravica tvoja kao podnevna svjetlost“ (Ps37,3-37,6).
Želim zajedno s Vama moliti,  rasti u vjeri,  biti djelitelj Božje milosti preko sakramenata i voditi brigu o sakralnim objektima.
Uvijek ste dobro došli u crkvu, župni ured, odnosno svugdje.  Župni ured otvoren je svim vjernicima za sve njihove pastoralne potrebe, informacije, razgovor i potrebitu dokumentaciju i razne druge potrebe.
Ono što nas vjernike posebno jača je snaga euharistije. Da bi euharistija (sveta misa) bila djelotvorna u našem životu potrebna je vjera.
Papa Franjo kaže slijedeće o Euharistji (svetoj misi): „Euharistija zajedno s krštenjem i potvrdom, zauzima središnje mjesto u “kršćanskoj inicijaciji” i predstavlja izvor samoga života Crkve. Iz toga sakramenta ljubavi, naime, proizlazi svaki autentični hod vjere, zajedništva i svjedočenja. Nećemo nikada moći dovoljno zahvaliti Gospodinu za dar koji nam je dao euharistijom“!
Želim Vam svako dobro i obilje Božjeg blagoslova!
Ivan Herceg, župnik
 

Župnici i vikari/kapelani RKT župe Presvetog Trojstva

GODINA ŽUPNIK VIKAR/KAPELAN
1501.  Benedikt      
1643. Juraj Križanić      
1644.      
1650. Andrija Somogy      
1667. Petar Münger      
1668.      
1669.      
1670.      
1671.      
1672.      
1673.      
1674.      
1675.      
1676.      
1677.      
1678.      
1679.      
1680.      
1681.      
1682.      
1683.      
1684.      
1685.      
1686.      
1687.      
1688.      
1689.      
1690.      
1691.      
1692.      
1693.      
1694.      
Petar Krušac      
1695.      
1696.      
1697.      
1698.      
1699.      
Matija Mužinić      
1700.      
1701.      
1702.      
1703.      
1704.      
1705.      
1706.      
1707.      
Nikola Graczky      
1708.      
1709.      
 David Lengyel      
1710.      
1711.      
1712.      
1713.      
 Juraj Gyulaj      
1714.      
1715.      
1716.      
1717.      
Stjepan Viniczay      
1718.      
1719.      
1720.      
1721.      
1722.      
Juraj Mihalić      
1723.      
1724.      
1725.      
1726.      
1727.      
1728.      
1729.      
1730.      
1731.      
1732.      
1733.      
1734.      
1735.      
1736.      
Antun Miloš      
1737.      
1738.      
1739.      
1740.      
1741.      
1742.      
1743.      
1744.      
1745.      
1746. Marko Vučković    
1747.      
1748.      
1749.      
1750.      
1751.      
1752.      
1753.      
1754.      
1755.      
Josip Horvat      
1756.      
Josip Poka      
1757.      
1758.      
1759.      
1760.      
1761.      
1762.      
1763.      
1764.      
1765. Luka Fenješi    
1766.      
1767. Josip Gall    
Mihael Kalamar    
1768.    
Josip Sodjeni     
1769.    
Martin Kovač     
1770.    
1771. Stjepan  Dumbaj    
1772.    
1773. Stjepan Asperger    
Nikola Kobbe    
Juraj Laurenčić     
1774.    
Josip Cerzan     
Grgur Maronić     
1775.    
1776.    
1777.    
Andrija Blagaj     
1778.    
Mijo Matuković     
1779.    
1780.    
Grgur Gecan     
1781.    
1782. O. Justin Kobaly    
O. Julijan (pavlin)    
1783. Josip Antaver    
1784.    
1785.    
1786.    
1787.    
1788.      
1789. Marko Horvat     
1790.    
1791.    
Matija Uroić     
1792.    
Martin Soos     
1793.    
Andrija Turk     
1794.    
1795.    
1796.    
1797.    
1798.    
1799.      
1800. Matija Kosednary    
1801.    
1802.    
Franjo Moravec Franjo Moravec     
1803.    
1804.    
1805.    
1806.    
1807.    
1808.    
Petar Mikulec Josip Novak     
1809.    
1810.    
1811.    
1812.    
1813.    
1814.    
1815.    
1816.    
1817.  
1818.  
1819. Ivan Marenčić   
1820.  
1821.  
1822.  
Ignacije Martinčević  Ivan Kiš     
Josip Matoš     
1823.    
1824.    
1825.    
1826.    
1827.    
1828. Mijo Berlak   
Ignacije Martinčević   
1829.  
1830.  
1831. Josip Vaga 
1832. Ignacije Švorda   
1833.    
1834.    
1835.    
1836.    
1837.    
1838.    
Toma Novak    
1839.    
Ivan Martinčević    
1840.    
1841.    
1842.    
1843.    
1844.    
1845.      
1846.      
1847.      
1848. Franjo Vlašković      
1849. Jakob Kolarić    
1850.    
Josip Rafaj    
1851.    
1852.    
1853.    
1854.    
1855.    
Stjepan Hergar    
1856.    
1857.    
1858.    
1859.    
1860.    
1861.    
1862.    
1863.    
1864.    
1865.    
1866.    
1867.    
Karlo Novak    
1868.    
Ivan Čizmak    
1869.    
1870. Stjepan Matosović    
1871.    
1872.      
1873.      
1874.      
1875.      
1876.      
1877.      
1878.      
1879.      
Ignacije Szele      
1880.      
1881.      
1882. Felix Berk    
1883.    
1884.    
1885.    
1886.    
Georgius Baranasits    
1887.    
Jeosephus Pavčech (Pavcsech)    
1888.    
1889.    
1890.    
1891.    
Zvonimir Jurak    
1892.    
Johanes Prelech    
1893.    
Franjo Vugrinech    
1894.    
1895.    
1896.    
Ljudevit Filipić    
1897. A. Juretić  
1898.  
1899.  
1900.    
1901. Aloysius Tkalec  
1902.    
1903.    
Stjepan Samić    
Josephus Iskraj    
1904.    
Franciscus Lovrec    
1905.    
1906.    
1907.    
1908.    
1909.    
Vladimir Horvat    
1910. Andrija (Andras) Fišer    
1911.    
Stjepan Mencinger (?)    
1912.    
Theodorus Maderić    
1913.    
Karlo Legin    
1914.    
1915.    
Johanes Marciuš    
1916.    
1917.    
1918.    
1919.    
1920. Johanes Nep. Gužvinec    
Johanes Nep. Gužvinec    
1921.    
1922.    
Valentin Lehpamer Josip Horvat    
1923.    
1924.    
1925.    
1926.    
Antun Engelbert Klasisc    
Ivan Valjevec (salezijanac)    
1927. dr. Ivan Kuhanić (?)  
1928.    
1929. Dragutin Brumec (salezijanac)    
1930.    
1931. Petar Tomašić    
1932. Srećko Radman (salezijanac)  
Franjo Juršetić Serafin Pelicon (salezijanac)  
1933.    
1934.    
1935.    
Jožef (Josip) Volk    
1936.    
1937.    
1938.    
1939. Matej Srša  
Dragutin Gazivoda Želimir Liko  
1940.    
1941.    
1942.    
1943.    
1944.    
1945.    
1946.    
1947. Josip Vraneković    
1948.    
1949. Mihajlo Dudaš Pavao Kovačić  
1950. Stjepan Imbrišak    
1951.    
Nikola Stojanović Nikola Stojanović    
1952. Karlo Bubanić    
1953.      
1954.      
1955.      
1956.      
1957.      
1958.      
1959.      
1960.      
1961.      
1962.      
1963.      
1964.      
1965.      
1966.      
1967.      
1968.      
1969.      
1970.      
1971. Leonard Logožar    
1972.    
1973.    
Josip Pavlek    
1974.    
Ivan Maslač    
1975.    
Franjo Talan Stjepan Stipan Stjepan Filipec  
1976.  
1977.      
1978.      
1979.  Izidor Ferek    
1980.    
1981.    
1982.    
1983.    
1984.    
1985.    
Stjepan Mostečak    
1986.    
 Marijan Skomerža    
1987.    
Marijan Mihoković    
1988.    
Vladimir Švenda    
1989.    
Branko Sajković    
1990.    
1991.    
Pavao Markač    
1992.    
1993.    
Josip Samaržija    
1994.    
1995.    
1996.    
Darko Horvat    
1997.    
1998.    
Vladimir Trkmić Kristijan Piskač    
1999.    
Nikola N. Samodol Krunoslav Novak    
2000.    
Marijan Horvat    
2001.    
Zorislav Šafran    
2002.    
2003.    
Mladen Vuk    
2004.    
Tomislav Leskovar     
2005.    
2006.    
Damir Slamek     
2007.    
2008.    
2009.    
Ninoslav Tkalec     
2010.    
Josip Đurin    
2011.    
2012.    
2013.    
Nikola Markušić    
2014.    
Tihomir Ciglar    
2015.    
2016.    
2017.    
2018.    
Tihomir Ciglar      
2019.      
2020. Mladen Cikač    
Ivan Herceg