Župna kateheza

Tjedni raspored kateheze - vjeronauka

OVAJ TJEDAN UMJESTO ŽUPNOG VJERONAUKA DOĆI NA SVETU ISPOVIJED
U SUBOTU 25.09. U 18:00 SATI U ŽUPNU CRKVU
KRIZMANICI

Brošure

Osnovne stvari o vjeri za firmanike
Crkva - djelo Duha Svetoga
Sakramenti - dioništvo Božje milosti
Sveta Potvrda
Slavlje sakramenta Potvrde
Moje mjesto u Crkvi
DODATAK - osnovni molitveni obrasci
   

Video

Potvrda (Krizma, Firma)

Silazak Duha Svetoga

Mi smo Katolička Crkva!

Moje mjesto u Crkvi

Crkva - djelo Duha Svetoga

Sakramenti – dioništvo Božje milosti

Slavlje sakramenta Potvrde